top of page

air - life - space - growth - spirit

Dat zijn precies de ingrediënten die mensen (en organisaties) tot bloei doen komen.

Volcano Hiker
Visie

Visie

Mensen vormen samen de organisatie door het bundelen van individuele drijfveren en kwaliteiten onder de noemer van een gezamenlijk ambitie.  Het doel van de organisatie wordt bepaald door historie, omgeving, en context.

Een écht duurzame ‘organisatie’ is er een waar de medewerkers/leden van die organisatie er  toe doen, zichzelf kunnen zijn en kennen, hun talenten ontwikkelen en inzetten tbv de organisatie.

En omgekeerd de organisatie die talenten herkent en wil inzetten voor de organische groei (‘ontwikkeling’) van die organisatie.

Zo is de circel weer rond!

Het is de stip op de horizon waar je naartoe beweegt. En tegelijk verschuift die stip omdat de som van alle talenten en mogelijkheden mede die verschuiving veroorzaakt. 

 

Als de context van een organisatie verandering noodzakelijk maakt dan is de enige echte optie om aansluiting te zoeken bij de drijfveren en het natuurlijk potentieel van de eigen mensen. Vanuit die analyse vervolgens vaststellen of vanuit ontwikkeling van de eigen organisatie en mensen de verandering bewerkstelligd kan worden, en/of kwaliteiten ‘van buiten’ toegevoegd moeten worden.

Die toevoegingen van buiten kunnen zowel andere structuren en systemen zijn, als dat het noodzakelijk blijkt nieuwe collega’s met andere/meer expertise aan te nemen.

Op die manier ontwikkel je de organisatie én zijn medewerkers.

Werwijze

werkwijze

Uw organisatie is in een stadium van ‘meer van hetzelfde’ gekomen, zonder nog voldoende te vernieuwen en te groeien. Na aanvankelijk goede jaren blijven de resultaten nu uit of lukt het niet om verder te groeien. Of erger, de kosten groeien harder dan dat de omzet groeit.

Het team dat de kar moet trekken inspireert elkaar en de mensen die met en voor hen werken niet meer voldoende.


Er wordt meer energie verbruikt dan dat er positieve energie wordt gegenereerd. Cruciale medewerkers dreigen niet meer geinspireerd te zijn en af te haken.

De enorme energie en onderlinge versterking van het begin van de samenwerking is zoetjesaan weggeëbt.
Zit iedereen wel op de juiste plek? Kan iedereen werkelijk het beste van zichzelf kwijt in de organisatie!


Het moment dat een organisatie of team of afdeling er aan toe is ‘zichzelf opnieuw uit te vinden’ is het moment om de begeleiding van MOYA Consultancy in te roepen. 

In alle gevallen waarin wordt samengewerkt met MOYA Consultancy, of het nu om een organisatie-vraagstuk gaat of om individuele coaching, zullen we context en drijfveren willen onderzoeken van de spelers die er toe doen en die het betreft.

 

En van de context en drijfveren van de organisatie als geheel. De ‘harde’ bedrijfskundige kant wordt in beeld gebracht en door met de relevante spelers te spreken krijgen we ook beeld van de ‘soft skills’ van de organisatie en haar mensen.


Vanuit dat fundament verkennen we dan de ambitie of de droom en brengen aldus heden en gedroomde toekomst bij elkaar.

We brengen zo visie en doel voor de (middel-)lange termijn in beeld en wat dat betekent voor mensen, leiderschap en leiders. We schuwen ook niet om omgekeerd te beginnen bij de leiders van een organisatie of team en vanuit dat startpunt in beeld te brengen wat hun leiderschap betekent voor de mensen en de organisatie waaraan ze leiding geven en de (on)mogelijkheden die dat biedt. 

 

Onderdeel van het in beeld brengen van ‘het fundament’ zal zijn dat we aan de mensen die we adviseren vragen om de ODC-meting te doen, teneinde voor elk van de individuen alsook voor het team als geheel met elkaar helder te krijgen hoe het zit met ieders drijfveren en hoe ieder wel of niet in z’n ‘natuurlijke kracht’ aan het werk is.

Dat is in hoge mate een gezamenlijk proces: client (organisatie of individu) tesamen met MOYA Consultancy waarbij MOYA Consultancy  met respect voor ieders opvattingen een heldere spiegel zal voorhouden én consequenties zal aangeven van de keuzes die gemaakt worden.

OPrichter

Oprichter Jan Lantink heeft in zijn lange loopbaan veel rollen vervuld. Van stafmedewerker tot directeur van grote uitvoerende organisaties en ‘alles daar tussenin’, waaronder HR-directeur bij een van de grote energiebedrijven.

Rode draad in zijn stijl van organiseren en leidinggeven is het verbinden van bedrijfskundige zakelijkheid met ‘menselijke maat’ en ‘collegialiteit’. In die combinatie ambitieuse doelen stellen, én halen levert groei voor organisatie en de mensen daarbinnen.

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/jan-lantink-5356213?trk=hp-identity-name

Oprichter
ODC

ODC

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting belangrijke inzichten verschaffen.

 

Ben je écht geschikt voor die positie?

Is die volgende stap een goed idee?

Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast?

Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team?

Hoe kan ik het best dit team ontwikkelen of versterken? Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?

De ODC-meting is een goed instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ODC is een gevalideerde en beproefde assessmenttool met uitzonderlijke resultaten.

"Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven".

Uniek is dat de ODC-meting competenties van mensen koppelt aan hun onbewuste drijfveren: zo wordt zichtbaar welke competenties ècht goed bij iemand passen en welke minder. 

De ODC-meting is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung.

partners

partners

MOYA Consultancy wil heel bewust een kleine, lenige ‘organisatie’ zijn en blijven. Daarom werken we met partners. Partners die we inschakelen als omvang en/of expertise daarom vragen.

Referenties:
duyser.net
Contact

Contact

Voor uitgebreide documentatie, offertes of andere vragen...

MOYA Consultancy

Willem Degenstraat 29

6525 BV Nijmegen

​​

Jan Lantink

Telefoon: +31 (0)6 2188 0083

Email: janlantink@moya.nu

 

​http://www.moya.nu

Naam *

Email *

Onderwerp

Bericht

Uw bericht is verstuurd...

bottom of page